Invoga s.a.s.
Corso Italia, 7
15011 Acqui Terme (AL)
Italy

 

 
Phone and telefax:
(+39)0144316396

E-mail: info@invogaimmobiliare.it
 
Kopen en verkopen


De aankoop

De aanbieding

De aanbieding is de eerste fase in de aankoop van een eigendom. Gewoonlijk wordt de deposito betaald met een check over een bank overschrijving, bank gegevens zijn in handen van de vertegenwoordiger van het makelaarsbureau, een waarborgsom bij eventuele verzuiming.
In het geval de verkoper de aanbieding niet accepteerd, wordt de som terug gegeven zonder compensatie kosten. In geval van acceptatie, wordt de waarborgsom de eerste aanbetaling.


Het voorcontract

Het voorcontract (gewoonlijk genaamd compromis) is een privécontract met wettelijke waarde die wordt afgesloten tussen de koper en de verkoper waarin alle termijnen en voorwaarden van de verkoop worden vastgelegd, samen met de volledige prijs die betaald moet worden voor de aankoop van het onroerend goed. In dit geval wordt de waarborgsom betaald, die in het algemeen wordt overeengekomen tussen 15% en 20% van de overeengekomen verkoopprijs.
Is waarborgsom betaald en het voorcontract ondertekend, dan zijn beide partijen gebonden om de verkoop te voltooien.
Indien de koper zich van het contract zou moeten terugtrekken, verliest deze zijn waarborgsom.
In het geval de verkoper zijn contractuele verplichtingen niet na komt, moet de verkoper twee maal de waarborgsom aan de koper betalen.


De rogito

De rogito is het definitieve contract dat bij een notaris wordt afgesloten. Dit contract wordt geregistreerd in de Conservatoria van de eigendom Registers en op basis van het contract worden de rijksbelastingen berekend die overgemaakt moeten worden. Het is noodzakelijk dat de verkoper en de koper (of de door hun aangewezen vertegenwoordigers) aanwezig zijn bij de opstelling van het contract. Voor de ondertekening wordt de overeengekomen verkoop som aan de verkoper betaald. De acte wordt ondertekent door de verkoper, de koper en medeondertekend door de notaris. Voorafgaand aan de ondertekening van de definitieve acte is het noodzakelijk zeker te stellen in bezit te zijn van een fiscaal nummer en van een bankrekening in Italië. Op dit punt moeten de rijksbelastingen op de verkoop, het honorarium van de notaris, de commissies van het makalaarsbureau en alle andere kosten betaald worden.


Na De aankoop

Na de aankoop van een onroerend goed is het aan de nieuwe eigenaar om de belastingen en de gemeentelijke kosten te betalen, die in Italië niet zo hoog zijn.
Het zal daarom nodig zijn om een zakenconsulent te contacteren of rechtstreeks de gemeente om de hoogte van sommige belastingen vast te stellen die jaarlijks betaald moeten worden, dat is de ICI (Imposta Comunale Immobiliare: Ontoerendgoed belasting) wiens tarief tussen 0.4% en 0.7% van de kadastrale waarde ligt.
Het kan in twee afbetalingstermijnen (in juni en december) of in één afbetaling (in juni) betaald worden.
Er wordt ook belasting geheven op de afhaal van het stedelijk groot afval en voor de watervoorzieningen, indien het onroerend goed van de watervoorzieningen gebruik maakt.